Ostatní služby

Naše společnost Vám nabízí tyto služby:

 

Přeprava motocyklů k novému majiteli:

Po dohodě je možné využít přepravu motocyklu od/k novému majiteli

 • Doprava u nás zakoupeného motocyklu: 8,-Kč/1km (cena bez DPH )
 • Doprava, odtah moto: 10,-Kč/1km (cena bez DPH )
 • Účtujeme cestu tam i zpět

 

Úkony v rámci evidence motorových vozidel:

 • kompletní vyřízení přihlášení motocyklu, vč. dovozové STK a vyřízení pojištění
 • ztráta SPZ, TP, OTP
 • výměna SPZ
 • ukončení a zápis LS
 • přestavby vozidel
 • zápis tažného zařízení
 • zápis LPG
 • zajištění ekologických plaket do nízkoemisních zón v Německu
 • vyřízení zvl. registračních značek, jejich prodloužení
 • převozní značky pro autosalony a prodejce vozidel se schválení technické způsobilosti
 • vyřízení vývozních dokumentů

Plná moc ( .doc.pdf) pro zajištění úkonů v evidenci motorových vozidel.

Ekologické poplatky

 

Servisní úkony a přihlášení HV na veteránské značky:

Příprava motocyklu, servis a následné přihlášení na veteránské značky.

V současnosti platí v České republice Vyhláška č. 144/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb. o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, který umožňuje pohyb historických vozidel na pozemních komunikacích v rámci EU takřka bez omezení. Vozidlo však nesmí sloužit k výdělečné činnosti, či ke každodenním cestám, např. do práce.

 Historické vozidlo (HV) pro účely těchto zásad je vozidlo, které:

 1. je mechanicky poháněné silniční vozidlo, splňuje dobovou specifikaci dle FIVA – vozidlo minimálně 30 let staré,
 2. je v bezvadném technickém a optickém stavu (např. po renovaci), nebo je ve vzácně zachovalém, původním a historicky korektním stavu a je tak součástí našeho technického a kulturního dědictví.

Testování historického vozidla je platné dle novely po dobu dvou let a vlastník HV musí požádat o prodloužení doby platnosti testování u příslušné testační komise, která Protokol o testování vystavila. Prodloužení doby testování se provádí na základě pravidelné dvouleté prohlídky a vyznačuje se do vystavených Průkazů historických vozidel nebo Osvědčení o registraci historického vozidla.

Rádi bychom naše zákazníky upozornily na skutečnost, že veteránské doklady jsou nepřenosné (např. při prodeji, dědictví atd.) jejich platnost zaniká a vzniká povinnost je vrátit na registrační místo.

Jistou nespornou výhodou je platba pouze jedné dvanáctiny povinného ručení (do výše zákonného minima). Dále je možnost otestovat historické vozidlo na odpuštění ekologické daně.