Doplňkové služby

Kromě výkupu a prodeje klasických motocyklů nabízíme řadu doplňkových služeb, díky kterým pro Vás bude celý proces bezstarostný a časově nenáročný.

Přepravíme motocykl k novému majiteli

Nemáte-li možnost vlastní dopravy motocyklu, můžete využít této doplňkové služby a nechat si motocykl dopravit od nás.

Za dopravu u nás zakoupeného motocyklu si účtujeme 8 Kč bez DPH za každý ujetý km. Účtujeme dopravné za cestu tam i zpět.

Zajistíme úkony spjaté s evidencí motorových vozidel

Vzhledem k naší mnohaleté zkušenosti máme detailně nastudované veškeré formality vyžadované dopravním inspektorátem. Vy sami díky tomu nemusíte nic zajišťovat a vše můžete svěřit nám.

Obstaráme pro Vás záležitosti spojené s:

 • přihlášením motocyklu včetně dovozové STK a vyřízením pojištění;
 • ztrátou SPZ, TP, ORV; (od 1.1.2024 již pouze ORV, neboli „malý technický průkaz“)
 • výměnou SPZ;
 • přestavbou vozidla; (změna kategorie – typicky odpojení a připojení side)
 • přihlášením HV na veteránské značky;
 • vyřízením vývozních dokumentů.

Abychom pro Vás mohli výše zmíněné úkony zajistit, musíme disponovat plnou mocí (stáhnout - .doc, nebo .pdf)

Zprostředkujeme výhodné financování

Financování Vám v případě potřeby zajistíme za rozumných podmínek ve spolupráci s našimi partnery-společnostmi Essox, Cofidis, či Home Credit.

Pro více informací o možnostech, jednotlivých kalkulacích a nutnosti doložených dokladů nás kontaktujte.

Obstaráme servisní úkony a HV přihlásíme na veteránské značky

Péče o zákazníka pro nás nekončí prodejem historického motocyklu a vyřízením formalit u dopravního inspektorátu. Velice rádi budeme Vaší prodlouženou rukou na cestě za získáním veteránských značek tak, abyste se se svým historickým vozidlem mohli pohybovat v rámci EU takřka bez omezení.

Při jednání s příslušnými orgány budeme postupovat podle novely zákona č. 432/2022 Sb., která mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a také nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 355/2006Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel.

Kdy můžeme mluvit o historickém vozidle?

 • je nejméně 30 let staré;
 • mechanicky poháněné;
 • splňuje dobovou specifikaci dle kodexu FIVA;
 • je v perfektním technickém stavu, nebo v původním zachovalém stavu a lze prokázat jeho historickou hodnotu;
 • neslouží k výdělečné činnosti;
 • není využíváno ke každodenním cestám (např. do zaměstnání).

Ani při splnění výše zmíněných podmínek nemáte vyhráno. Naopak tady Vaše cesta teprve začíná. S vozidlem budete muset absolvovat řadu testů a kontrol, jako je klubová testace na historickou původnost a získat potvrzenou žádost o provedení testování historického vozidla a následně absolvovat technickou prohlídku ve stanici technické kontroly (STK). V případě kladného výsledku můžete získat průkaz historického vozidla, osvědčení o registraci vozidla a zvláštní registrační značku historického vozidla na registru historických vozidel. Každých pět let pak musíte celé kolečko v podobě prodloužení klubové testace a úspěšného absolvování STK projít znovu. Ale nebojte! Nejste v tom sami. Postaráme se o kompletní servis a přípravu Vašeho motocyklu na splnění veškerých zákonem daných podmínek a úspěšné získání veteránských značek.

Ptáte se, proč to vlastně celé absolvovat? Vlastnictví veteránských dokumentů přináší pro majitele řadu výhod. Kromě téměř neomezeného pohybu po území EU jistě za zmínku stojí i cena povinného ručení, která dosahuje jedné dvanáctiny běžného pojistného (do výše zákonného minima). Další úsporu představuje možnost nechat HV testovat na odpuštění ekologické daně (tato možnost platí pouze pro dvoustopá vozidla - i v případě, že disponujete bílými značkami).

Kontaktujte nás a my se postaráme o to, aby byla Vaše cesta za získáním veteránských dokladů úspěšná a co možná nejkratší.